Konzultační den v ZŠ - III.čtvrtletí

Ve čtvrtek 7.4.2016 se od 14.30 –17.30 hodin ve škole uskuteční konzultační den s rodiči žáků 1.,2.,4.a 5.ročníku o prospěchu a chování za III. čtvrtletí školního roku 2015/2016. Žáci 3. ročníku mají náhradní termíny, které mají uvedeny v žákovských knížkách. Pokud se nemůžete ze závažných důvodů dostavit v určený den, domluvte si s třídními učitelkami náhradní termín. Těšíme se na Vaši návštěvu.