Konzultační den v ZŠ

Blíží se vysvědčení za I. pololetí školního roku 2012/2013. Proto bude pedagogická rada v úterý 7.1. 2013 projednávat hodnocení prospěchu a chování žáků. S výsledky porady budou pak rodiče seznámeni v konzultačním dni dne 10.1. 2013 od 13.00 – 17.00 hodin. V úterý 31.1.2012 bude žákům vydán VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu.