Konzultační den ve škole 1. pololetí 2015

Blíží se vysvědčení za I. pololetí školního roku 2014/2015. Proto bude pedagogická rada v úterý 6.1. 2015 projednávat hodnocení prospěchu a chování žáků. S výsledky porady budou pak rodiče seznámeni v konzultačním dni dne 8.1. 2015 od 14.00 – 17.00 hodin. Možnost také individuální domluvy. Ve čtvrtek 29.1.2015 bude žákům vydán VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. V pátek 30.1.2015 budou mít žáci pololetní prázdniny.