Konzultační den ve škole

Polovina školního roku je pomalu za námi. Blíží se vysvědčení za I. pololetí školního roku 2013/2014. Proto bude pedagogická rada v úterý 7.1. 2014 projednávat hodnocení prospěchu a chování žáků. S výsledky porady budou pak rodiče seznámeni v konzultačním dni dne 9.1. 2014 od 13.00 – 17.00 hodin. Ve čtvrtek 30.1.2014 bude žákům vydán VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. 31.1.2014 budou mít žáci pololetní prázdniny. Od 3.2. do 7.2. 2014 budou mít žáci naší školy jarní prázdniny.