Konzultační den za 1. pololetí 2017

Vykročili jsme do nového kalendářního roku a za chvíli nás čeká I. pololetí školního roku 2016/2017. Proto bude v úterý 10.1. 2017 pedagogická rada projednávat hodnocení prospěchu a chování žáků. S výsledky porady budou pak rodiče seznámeni v konzultačním dni dne 12.1. 2017 od 14.30 – 17.00 hodin. Možnost také individuální domluvy. V úterý 31.1.2017 bude žákům vydán VÝPIS vysvědčení, originál bude uložen ve škole do závěrečného hodnocení v červnu. V pátek 3.2.2017 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.