Konzultační den za 1. pololetí

Vážení rodiče, ve čtvrtek 11.1. 2018 se koná konzultační den, kdy bude hodnocen prospěch a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2017/2018. Konzultační den proběhne od 14.30 do 17.00 hodin, jestliže se nemůžete dostavit, máte si možnost domluvit individuální schůzku. Ve středu 31.1. 2018 bude žákům 3.-5 ročníku vydán VÝPIS vysvědčení, žáci 1.a 2. ročníku dostanou originál z důvodu slovního hodnocení. V pátek 2.2.2018 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny.