Královská hudební hostina

Ve středu 14. března děti v MŠ zhlédly naučný hudební pořad, ve kterém se seznámily se skladbičkami J. S. Bacha.Na klavír hrál muzikant Martin Kubát a celý pořad  motivoval životem na zámku. Děti se zapojily do zpěvu, hrály na Orffovy nástroje, pohybově ztvárnily skladbičky a také se naučily jednoduchou písničku O králi. Děti měly z pořadu krásný hudební zážitek.