Krásné letní dny přejeme

Vážení rodiče, přátelé školy,

ve čtvrtek 30.6. jsme měli společné hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2015/2016. Paní vedoucí vychovatelka Jana Šustrová vyhodnotila a odměnila všechny šikovné sběratele papíru a pomerančové kůry, v jednotlivých třídách dostali žáci od svých třídních učitelek vysvědčení a společně jsme slavobránou a zpěvem vyprovodili naše spolužáky z pátého ročníku. Tak jsme společně uzavřeli dveře naší školy za tento školní rok a děti se mohly těšit na prázdniny a učitelé a správní zaměstnanci na zaslouženou dovolenou. V případě potřeby komunikace se školou si můžete domluvit schůzku prostřednictvím e-mailu škola@dolnizivotice.cz. Mateřská škola bude po dobu letních prázdnin uzavřena od 18.7. – 26.8. 2016. Během letních prázdnin v našich školách však nebudeme zahálet. V mateřské škole proběhne celková rekonstrukce kanalizace a drobné stavební úpravy a v základní škole se budeme těšit na nové dveře, které nám rozdělí chodbu u školní družiny na dvě části, a umožní tak vstup do školy Vám rodičům, prarodičům při vyzvedávání Vašich dětí. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat paní Ing. Šimkovské, která se nám postarala o veškerou potřebnou stavební dokumentaci. Za celý kolektiv obou škol Vám všem přeji krásné letní dny, příjemnou a pohodovou dovolenou a hlavně šťastný návrat ze všech cest, které budete realizovat. 

                                                                                                                            Za kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice    Lenka Smetanová