Krásné letní dny Vám všem přejeme!

Vážení rodiče, přátelé školy, nastal čas, kdy jsme uzavřeli školní bránu, a jednotlivé místnosti ve škole zůstaly na nějakou dobu opuštěné. Nastala doba letních prázdnin, dovolených a naše děti již mají zasloužené prázdniny.  Proč zasloužené? Protože během celého školního roku se opravdu velmi snažily. Všichni žáci se pilně učili, plnili zadané úkoly, vzorně se připravovali na vyučování, rozdávali mnoho lásky a radosti, přednášeli, zpívali, tancovali, malovali, sportovali, vyzkoušeli si mnoho rolí jak v samotné dramatizaci při vystoupeních, tak prostřednictvím vyučovacích hodin a účastnili se mnoha školních i mimoškolních soutěží. Své síly si změřili i s kamarády z jiných škol. Někteří naši žáci dosáhli i na stupně vítězů. Za všemi aktivitami se ukrývá mnoho práce a pomoc hodných lidí. Práce ve škole je velice pestrá a za to velmi děkuji všem učitelům i správním zaměstnancům obou škol. Děkuji jim za jejich zodpovědnost, trpělivost a lásku, s kterou svou práci vykonávali. Děkuji zřizovateli, Klubu rodičů, Školské radě, rodičům, sponzorům, dárcům, zaměstnancům obce a všem ostatním, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali. Děkuji Vám všem, které naše škola zajímá, kteří dokážete slůvkem pochválit a naši práci ocenit. Přeji Vám za celý kolektiv obou škol krásné letní dny naplněny láskou, odpočinkem, nových zážitků a zalité sluncem. Za ZŠ a MŠ Dolní Životice Lenka Smetanová