Kurz předškoláčků byl již zahájen

Dne 26.3.2014 navštívily předškolní děti ZŠ, kde si  s paní učitelkou Mgr. Zuzanou Remešovou vyzkoušely,  jak vypadá ve škole vyučovací hodina. Děti přivítala i paní ředitelka Mgr. Lenka Smetanová. Paní učitelka pracovala s dětmi zábavnou, hravou formou. Všechny děti i paní učitelka se navzájem představily jménem a příjmením, uvedly své bydliště. Paní učitelka děti seznámila s pravidly návštěvy ZŠ, přednesla jim báseň „Skulil se Ivan“, zazpívala píseň „Ivánku, náš“. 

 

                           

Společně se prošli hadem mezi lavicemi za zpěvu písně. Upozornila děti, nač si mají dávat pozor při chůzi do školy. Zazpívala si s nimi píseň „Auto“. Vyzkoušely si sezení ve školní lavici, pracovaly na interaktivní tabuli . Hledaly, co nepatří do pokojíčku. Pojmenovávaly školní potřeby na obrázcích. Celý pobyt v ZŠ ukončily děti písní „Auto“ s pohybem. Paní učitelka dětem rozdala pracovní list s obrázkem z interaktivní tabule, aby si procvičily pozornost. Dětem se „vyučovací hodina“ velmi líbila a těší se na další. Za MŠ Alena Rubá