Kurz předškoláčků

Každou první středu v měsíci budou předškolní děti navštěvovat . Poprvé jsme se tam vydali 6.3., kde je v 1.třídě čekala paní uč. Zuzana Remešová. Na přivítanou si pro děti připravila pohybové ztvárnění básně „O kočičce“, při níž si děti protáhly celé tělo. Rovněž tak u písně „ Lambada“. Ve hře na „Zrcadlo“ si zopakovaly zásady společenského chování a určovaly dle pohybu co dělá kamarád. Pak již začaly pracovat jako opravdoví školáci. Nejdříve na interaktivní tabuli, kde třídily obrázky „ Co patří, nepatří do školy“. To se dětem velmi líbilo. Na závěr vyučovací hodiny děti samostatně pracovaly v lavicích. Obtahovaly předtištěné obrázky a také dostaly menší domácí úkol. Celou vyučovací hodinu sledovala i paní ředitelka Lenka Smetanová, která společně s paní uč. Zuzanou Remešovou děti za práci pochválila. Paní uč. Z. Remešová měla vyučovací hodinu vzorně připravenou a plně se dětem věnovala. Děti odcházely ze ZŚ spokojené a plné nových zážitků. Za děti z MŠ děkuje Ivana Vavřinčíková