Kurz předškoláků -druhá výuková hodina v ZŠ

Předškolní děti navštívily výukovou hodinu českého jazyka v 1. a 2. ročníku a staly se opět jejich součástí. Po společném pozdravu v podobě pohybové básničky se formou didaktických her a soutěží zapojily do jazykových aktivit. Skládaly a vymýšlely slova na danou hlásku, pokoušely se podle sluchu vytleskávat slova na slabiky.

 

 

 

Děti mateřské školy viděly, jak se prvňáčci seznamují s písmenkem Ž a dokázaly také vymýšlet slova na samotnou souhlásku. Společně s prvňáčky si vyslechli pohádku „ O Smolíčkovi“, kterou pak ve čtyřech skupinách seřazovali podle obrázků v dané posloupnosti. Na závěr hodiny naši předškoláci vypracovali dva pracovní listy, které byly zaměřeny na rozvoj grafomotoriky a postřeh. Všechny předškolní děti se do výuky zapojily a byly paní ředitelkou pochváleny. Dětem se ve škole líbilo a již se těší na další vyučovací hodinu.