Kurz předškoláků opět ve škole

V úterý 14. 4. 2015 navštívily předškolní děti vyučovací hodinu žáků 1. ročníku, kterou vedla paní učitelka Mgr. Kateřina Janků. Úvodem se krásně všichni společně pozdravili a pustili se do práce. Hodinu začali slabikováním svého jména a různých slovíček. Poté určovali začáteční a konečné písmeno ve slovech. Následovala pohádka „O veliké řepě“. Děti ji pozorně vyslechly a poté s pohádkou pracovaly podle pokynů paní učitelky. Dostaly taktéž domácí úkol. Na závěr všichni se zaujetím sledovali interaktivní tabuli. Paní učitelka si připravila úkoly, které budoucí prvňáčci krásně zvládli. Spojovali slova, která se vzájemně rýmují, hledali správné tvary písmen…Děti si pomalinku začínají zvykat na školní režim. Paní učitelka musela několikrát připomínat, že je nutné se přihlásit a soustředit se na svou práci. Tyto pracovní hodiny budeme absolvovat ještě několikrát a budou vždy v úterý. Šikovné děti se mohou v závěru těšit na vysvědčení, které mají za svou dobrou práci slíbené.