Kurz pro předškoláčky

Dne 17.4.2012 proběhla, pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Remešové, první hodina kurzu pro předškoláky. Budoucí prvňáčci se přišli podívat do třídy letošních prvňáků. Společně pracovali v hodině českého jazyka.

Po důstojném pozdravu s podáním ruky se z oken školy ozývalo zpívání, děti si procvičily motoriku těla i ruky a koordinaci. Předškolní děti si poslechly čtení prvnáčků a povídaly si o jaru, hlavně o životě ptáků. Moc se jim líbila práce s interaktivní tabulí. Dokonce dostaly první domácí úkol. Myšlenka pravidelných návštěv školáčků ve škole je snahou, aby se děti seznámily předem se školním prostředím a nezažívaly psychické napětí z nového a neznámého. Zvykají si také na nový způsob zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce. Předškoláci si tak ověří, že tato školní práce může být i zajímavá, ale vyžaduje soustředění a snahu o co nejlepší výsledek. Postavení žáka nese disciplinovanost a děti se už nyní učí podřídit zájmu většiny. Nenásilnou formou se budou učit odříct si individuální zábavu, záměrně si pamatovat, plnit úkoly a připravovat si věci do školy.

Náplň společných hodin s prvňáčky:

  1. Cvičení a hudebně pohybové činnosti
  2. Dechová a rytmická cvičení
  3. Básničky, říkadla
  4. Dramatická výchova – hry, napodobování, pantomima
  5. Malování, kreslení, modelování
  6. Práce s pracovními listy