Kurz pro předškoláky 3. část

V pondělí 25.3.2019 se děti z MŠ opět těšily na další společné setkání s žáky spojeného ročníku a paní ředitelku. Opět děti dostaly několik úkolů, které plnily v průběhu výukové hodiny. Tentokrát se společně se svými školními kamarády věnovali jarní tématice. Pojmenovávali domácí zvířata a jejich mláďata, určovali vzájemné rozdíly, popisovali části stavby těla a odpovídali také na otázku, jaký z nich máme užitek.

Děti předvedly své umění v psaní prostřednictvím grafomotorického cviku na pracovním listě, kde byla motivací jarní kytička bledule. Všichni si společně zazpívali píseň Na jaře, učili se novou píseň Roční období, ale také poslouchali text, který byl zaměřený na písmeno Ř. I děti z mateřské školy dokázaly bezchybně odpovědět na kladené otázky k čtenému textu. Děti odcházely ze školy s drobným domácím úkolem, ale také s úsměvem a tvrdily, že se těší na další, tentokrát již poslední hodinu.