Kurz pro předškoláky

Dne 26.3.2014 zveme budoucí prvňáky na první hodinu kurzu pro předškoláky, která se bude konat v 9.15 hod. v učebně 2. třídy. Myšlenka pravidelných  návštěv předškoláčků ve škole je vedena snahou, aby děti při zářijovém prvním vstupu do školy byly v pohodě, seznámily se předem se školním prostředím a nezažívaly psychické napětí z nového a neznámého. Dostanou tak čas na vypořádání se s velkou životní změnou. Zvykají si také na nový způsob

Zvykají si také na nový způsob zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce. Předškoláci si tak ověří, že tato školní práce může být i zajímavá, ale vyžaduje soustředění a je třeba se snažit o co nejlepší výsledek. Postavení žáka nese disciplinovanost a potřebu své potřeby podřídit zájmu většiny. Nenásilnou formou se budou učit odříct si individuální zábavu, záměrně si pamatovat, plnit úkoly a připravovat si věci do školy. To vše bez pečujícího dohledu rodičů.

Náplň hodin:

  1. Cvičení a hudebně pohybové činnosti

  2. Dechová, rytmická cvičení

  3. básničky, říkadla

  4. Dramatická výchova – hry, napodobování, pantomima

  5. Malování, kreslení, modelování

  6. Práce s pracovními listy