Kurz pro předškoláky- závěrečná hodina

Dne 12.5.2015 absolvovaly předškolní děti z naší MŠ v ZŠ závěrečnou pracovní hodinu  s prvňáčky pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Janků. V úvodu zkontrolovala dětem „domácí úkol“ a odměnila správně vypracované úkoly razítkem. Se všemi dětmi se nejprve přivítala a sdělila jim, že se dnes budou zabývat prvoukou. Paní učitelka si připravila pro děti obrázky k ročnímu období – jaro, léto, podzim a zima, které však šotek pomíchal dohromady. Požádala jak školáky, tak předškoláky, zda ji pomohou obrázky roztřídit.

Spolu si prohlíželi jednotlivé obrázky, děti popisovaly, co na nich vidí, ke kterému ročnímu období je přiřadí. Takto charakterizovaly jednotlivá roční období a práce vykonávané v daném období. Seznámily se rovněž se stroji či pracovním nářadím, sporty, názvy květin či plodů. Po ukončení společné práce následovala samostatná práce prvňáčků, ve které dokreslovali obrázky v celek a skupinová práce předškoláků , v níž dvojice dětí  nalepovaly správné obrázky na výkresy do ročních období, ke kterým patří. Od paní učitelky dostaly domácí úkol – dokreslit obrázek v celek. Po zkontrolování vystaví paní učitelka dětem „vysvědčení“ „Školička“, na němž jsou výsledky práce dětí ohodnoceny razítky. Děti se na práci se školáky velmi těšily, bavila je i zajímavá forma připravená paní učitelkou, která se jim po celou dobu věnovala, byla důsledná, přívětivá a kamarádská, za což ji děkujeme. Návštěvy předškoláků v ZŠ a společná práce se školáky určitě splnily svůj účel.