Kuzr pro předškoláky pokračuje

Děti z MŠ opět navštívily 1. třídu ZŠ v Dolních Životicích. Zúčastnily se celé jedné vyučovací hodiny, ve které si zopakovaly, co se naučily při posední návštěvě. Paní učitelka dětem kladla otázky s jarní tématikou. Děti plnily úkoly na pracovních listech a nakonec s nimi vyrobila slepičky na špejli, které si pak mohly odnést domů.