Lesní pedagogika pro 1.-3. ročník

Ve středu  27.6.2018 se žáci 1.až 3. ročníku vydali do lesů na tzv. Lesní pedagogiku. Naším lesním pedagogem byl pan J. Birgus, který nás po celé dopoledne provázel lesem. Děti pracovaly ve skupinách, skládaly zvířecí puzzle, procházely se po lese, který vnímaly všemi smysly, dívaly se prostřednictvím zrcátka do korun stromů, plnily úkoly a hrály hry Káně letí a Vichřice, dozvídaly se zajímavosti ze života lesních zvířat a objevovaly krásy lesa. 

 

Hlavním cílem lesní pedagogiky bylo prohlubování zájmu dětí o les a zlepšování vztahů člověka k přírodě. Velké poděkování patří panu J. Birgusovi, který nás o mnohé obohatil, naučil a věnoval nám svůj čas. Děkujeme také za občerstvení v podobě špekáčků, chleba a zázemí pro možnost opékání. Velice děkujeme!