Lesní pedagogika u nás ve škole

Ve čtvrtek 8.6. se žáci 4. ročníku vydali do lesů na tzv. Lesní pedagogiku. Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Naším lesním pedagogem byl pan J. Birgus, který nás po celé dopoledne lesem provázel. Děti pracovaly ve skupinách, procházely se po lese, kde plnily úkoly, hrály hry, zkoumaly přírodu, dozvídaly se zajímavosti ze života lesních zvířat a objevovaly krásy lesa.

Důraz byl kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učili vnímat les všemi smysly, čímž u nich docházelo k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“. Hlavním cílem lesní pedagogiky je prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese. Lesní pedagogiky se účastní postupně všechny ročníky naší školy. Pevně věřím, že se tato aktivita bude líbit všem ostatním spolužákům, jako žákům 4. ročníku. Velké poděkování patří panu J. Birgusovi, který nás o mnohé obohatil, naučil a věnoval nám svůj čas. Děkujeme také za občerstvení v podobě špekáčků, chleba a zázemí pro možnost opékání. Velice děkujeme!