Lesní pedagogika

V pátek 11.10.2019 se žáci 4. a 5. ročníku vydali do lesa na tzv. Lesní pedagogiku. V úterý 15. 10. 2019 si s podobným programem přizpůsobeným menším dětem našli cestu do lesa žáci 1.-3. ročníku. Naším lesním pedagogem pro starší děti byl tentokrát pan Radek Lubina a menší děti provázel pan Jan Birgus

Děti pracovaly ve skupinách, pozorovaly stromy, jejich listy a plody, skládaly obrázkové puzzle zvířat a celkově sledovaly přírodní úkazy lesa. Seznámily se s novými pojmy týkající se přírody, plnily úkoly a aktivity, hrály hru „Káně letí“, dozvídaly se zajímavosti ze života lesních zvířat a objevovaly krásy lesa. Naučily se měřit velikost stromů prostřednictvím trojúhelníkového měřítka i měřit objem kmene stromu. Hlavním cílem lesní pedagogiky bylo prohlubování zájmu dětí o les a zlepšování vztahů člověka k přírodě. Velké poděkování patří panu Radku Lubinovi a panu Janu Birgusovi, kteří nás o mnohé obohatili, naučili a věnovail nám svůj čas. Děkujeme také za občerstvení v podobě špekáčků, chleba a zázemí pro možnost opékání. Velice děkujeme!