Maňáskové divadlo v MŠ

V pátek 23.09.2011 přijelo do naší školky maňáskové divadlo ze Šternberka, aby děti pobavilo a zpestřilo jim pobyt v mateřské škole. Děti shlédly hned tři pohádky –„O veliké řepě“, „Proč si s prasátkem nikdo nechtěl hrát“ a do třetice pohádku: „Kůzlátka a vlk“. Děti se báječně pobavily, divadlo bylo obohaceno celou řadou písní, které si děti společně zazpívaly. Série pohádek trvala asi 45 minut. Bylo zřejmé, že při zpracování pohádek využily herci dlouholeté zkušenosti získané prací s dětmi. Děti si obohatily slovní zásobu, učily se pozorně naslouchat a odnesly si z pohádek poučení.