Maškarní ples ŠD

V úterý 28.2. paní vychovatelky ve školní družině uspořádaly pro děti Maškarní ples. Mezi maskami nechyběli kovbojové, myslivci, spidermani, piráti, víly i princezny. Děti si zasoutěžily, zatančily, občerstvily a na závěr proběhlo losování a tradiční tombola s přispěním Klubu rodičů. Mezi maskami byly zvoleny dětmi i vychovatelkami dvě nejoriginálnější a tou byla sáčková víla a pračlověk. Všichni jsme strávili zábavné a příjemné odpoledne. Děkuji paní vychovatelkám, že tuto akci skvěle zorganizovaly a Klubu rodičů za přispění do tomboly.