Maškarní ples ve ŠD

Také tento rok jsme si ve školní družině užili maškarní ples. Ve středu 22. 2. odpoledne jsme se sešli ve vyzdobeném ateliéru školy. Děti i paní vychovatelky přišly v pestrých a nápaditých kostýmech. Ples jsme zahájili představením všech masek. Následovala promenáda a maškarní tanec. Děti se rozdělily do družstev a začalo soutěžní klání. V první disciplíně jsme si vyzkoušeli tanec se smetákem, pokračovali jsme podlézáním lana a tancovali jsme s obručí. Nechyběla ani bohatá tombola s přispěním Klubu rodičů, za což velice děkujeme.  Na závěr byly děti odměněny sladkou odměnou. Celé roztančené odpoledne se velmi povedlo. Děti si ho užily, zasmály se a pobavily. Odcházely spokojeně domů. Velice děkuji paní vychovatelkám za veškerou přípravu, organizaci a realizaci krásného maškarního plesu.