MDD v naší MŠ

Tento den má původ v Turecku od roku 1920, které jej ustanovilo jako státem uznávaný svátek pod názvem „Den dětí“. Od 1. června roku 1950 se slaví tento svátek ve více než 50 zemích světa a to pod názvem „Mezinárodní den dětí“. Patří k příjemným svátkům, na které málokdo zapomene. Každoročně 1. června je tento den trochu odlišný od těch obvyklých. Naše děti oslavily svátek na školní zahradě besedou o psech. Poslechly si zajímavé vyprávění, dozvěděly se spoustu nových informací o tom, co pes jí a co je naopak pro něj nebezpečné i o tom, jak bychom se měli ke psům chovat. Po besedě praktikantka s asistentkou připravily pro děti různé soutěže a úkoly jako např.: lezení strachovým pytlem, hod na šaška, závody na koloběžkách a jiné. Na konci celého svátečního dopoledne byly děti odměněny jahodovým nanukem, medailemi, sladkostmi, diplomy a malým dárečkem.