Měsíc knihy v naší školní družině

V naší družině čteme dětem a s dětmi pravidelně v průběhu celého roku pohádky, příběhy a také knížky na pokračování.  A o to víc jsme začali číst v březnu – Měsíci knihy. Čtení zařazujeme po obědě, pro chvíle zklidnění a odpočinku a také v ranních činnostech. Dětem čteme my – vychovatelky a snažíme se u dětí vzbudit zapomenutý zájem o knihy. Proto čteme klasiku – pohádky  od Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena atd. Děti učíme pozorně naslouchat a následně pracovat s textem. S knížkou můžeme prožívat nejrůznější příběhy, děti zapojí svou fantazií, smějí se a pohádky převyprávějí.  Také jsme soutěžili ve znalostech pohádek, hádali jsme pohádkové bytosti, názvy pohádek, doplňovali pohádkové dvojice, kreslili pohádkové postavičky a následně jsme pohádky dramatizovali a hráli v našem loutkovém divadélku. Kromě pohádkových knih vzbuzujeme zájem o literaturu prohlížením různých encyklopedií a časopisů, z nichž děti čerpají mnoho zajímavých poznatků.