Mikuláš v MŠ a ZŠ

Ve čtvrtek 6.12.2012 Klub rodičů aktivizoval příchod Mikuláše do základní školy. Mikuláš však nepřišel sám, přivedl si čerta. Mikuláš hodné děti pochválil, zlobivce pokáral. Čert byl smutný, protože odešel s prázdnou, nikoho si neodnesl. Uměl krásně veršovat a chtěl v naší škole setrvat. Všechny děti dostaly velký balíček sladkostí. Moc děkujeme.

V pátek 7.12.2012 naší MŠ navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Děti si nejen pro ně, ale i pro rodiče a prarodiče spolu se svými učitelkami připravily pásmo básní, písní, říkadel a tanečků. Za jejich pěkné vystoupení je Mikuláš odměnil mikulášským balíčkem a rodiče velkým potleskem. Děti překonaly počáteční strach a odvážně se se všemi vyfotili.