Mobilní dopravní hřiště opět u nás

Již několik dní se všichni opět těšili na výukový program s dopravní tématikou „Mobilní dopravní hřiště“ , které se díky nepříznivému počasí uskutečnilo 16.4. v místní tělocvičně. Změna místa akce byla pro všechny příznivá a přijata s nadšením. Školáci základní školy a děti z mateřské školy byli opět rozděleni do čtyř skupin, které se postupně vystřídaly  v určeném časovém intervalu. Ani letos nechyběly dopravní značky, semafory, přechody pro chodce a samozřejmostí byly dopravní prostředky v podobě elektrických autíček a čtyřkolek.

Všichni se seznámili s pravidly silničního provozu a znalostí dopravních značek a měli jedinečnou příležitost si vyzkoušet řídit auto, čtyřkolku, být chodcem, který se řídí pravidly a z těch nejlepších se na malou chvíli stali policisté.  Mnozí si uvědomili, že to není jen tak. Všechny naše děti byly nadšené. Po celou dobu se učily základy dopravní výchovy, ale také se dobře bavily. Velkou radost  jsme měli při hodnocení celé akce, kdy jsme slyšeli od pana lektora samou chválu na naše žáky i děti. Konstatoval, že všechny naše děti jsou velmi ukázněné, pozorné, a proto toho mnohé stihly. Touto cestou bych chtěla velice poděkovat klubu rodičů ze ZŠ, který žákům ZŠ uhradil celkovou částku. Velice děkujeme!