Mobilní dopravní hřiště

V pondělí 15.4 2019 přijel do místní Sokolovny již tolik očekávaný výukový program s dopravní tématikou ,,Mobilní dopravní hřiště“. Děti se vždy těší na dopravní značky, semafory, přechody pro chodce a samozřejmě i na dopravní prostředky v podobě elektrických autíček a čtyřkolek.  Školáci základní školy a děti z mateřské školy byli opět rozděleni do tří skupin, které se postupně vystřídaly  v určeném časovém intervalu. V průběhu lekce se každý stal chodcem i řidičem. 

 

 

Děti, které projevily největší znalosti z dopravní výchovy, se mohly na malou chvíli stát policisty řídící a kontrolující dopravu a prostřednictví razítek udělovat pokuty za porušení pravidel silničního provozu. V průběhu celého programu se všichni seznamovali s pravidly silničního provozu a znalostí dopravních značek. Všechny děti byly velmi ukázněné, pozorné a bedlivě sledovaly výklad pana lektora. Žáci základní školy velice děkuji klubu rodičů za příspěvek na tuto akci v celkové částce 4000 Kč.