Muzikant z Pardubic v MŠ

Dne 14.1.2013 navštívil naši MŠ muzikant z Pardubic pan Martin Kubát s naučným hudebním pořadem „Co Čech, to muzikant“. Pěknou formou, přijatelnou chápání dětí je seznámil s tím, co hudba dokáže. Vyprávěl o barvách hudby, o živé hudbě, druzích hudby. Své vyprávění prokládal spojením hudby s pohybem, kdy se zapojily i děti – „Kamarád“, „Hlava, ramena…“, „Já jsem muzikant“. Zahrál dětem na klavír slavnostní fanfáry, „Svatební pochod B. Smetany“. Děti si sním zahrály “Na kapelu“ za doprovodu Orf. nástrojů. Vysvětlil jim, co znamená „Co Čech, to muzikant“ a zároveň se dověděly, že lze hudbou vyjádřit i pohádkové postavy. Poutavé vyprávění, prokládané hudebními ukázkami hrané panem muzikantem na klavír, se dětem velmi líbilo.