Naučná pohádka v MŠ

Dne 27.5.2014 děti v MŠ zhlédly naučnou pohádku „Janku, co to znamená…“.Hravou formou je lenivý Janek, který se válí na peci, seznamuje s dopravními pravidly. Vyráží do světa, dojde k dětem, zpívá si s nimi za doprovodu kytary, naučí je písničku „Heja, hou…“. Další zastávkou je město a setkání s policistkou, která jej učí pravidlům silničního provozu jako jsou přechod pro chodce, hry na hřišti s míčem , nikoliv na silnici atd. Seznamuje jej s reflexní vestou a jejím významem, zapojuje děti do oblékání vesty, procvičují si společně L a P stranu, správnou chůzi přes přechod s rozhlížením a pozorností. Seznamuje je taky se světly na semaforu a chůzi podle nich a společně  se naučí báseň “Semafor“.

Děti byly aktivní, pohádka se jim líbila a rády s herci spolupracovaly.