Naučný hudební pořad

MŠ navštívil muzikant pan Martin Kubát, který děti  seznámil s tvorbou hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Děti se dozvěděly, kde se narodil, čím byl jeho tatínek, a že malý Toníček měl rád muziku, holuby a vláčky. Celý pořad byl pojat hravou formou, cestováním hudebním vláčkem z Čech až do Ameriky, kde nějakou dobu žil a potom zpátky do Čech. Děti vyslechly skladbičky různého charakteru – veselé, strašidelné, tajuplné, pomalé a rychlé, které připomínaly např. vlak, ježibabu, loď a tance. Děti byly zapojeny do děje a také hrály na různé hudební nástroje. Pořad byl velmi pěkně představen a všem se velmi líbil.