Naučný program s dopravní tématikou v MŠ

Dne 25.4.2017 nás navštívilo divadélko „SMÍŠEK“ s naučnou pohádkou „Jízda trabantíka Ferdy.“ Děti měly možnost si zopakovat základní pravidla silničního provozu a pravidla pro chodce. Pohádka byla nejenom naučná, ale také pěkná.