Návštěva dětí MŠ ve ŠD

Stalo se již hezkou tradicí, že děti z naší mateřské školy navštívily družinu místní základní školy. Budoucí školáci a ostatní děti z MŠ přivítala vedoucí vychovatelka Jana Šustrová, která jim pověděla, proč žáci ze ZŠ navštěvují školní družinu a co vše v ní mohou po vyučování podnikat. Děti z MŠ si prohlédly jejich hračky, různé společenské hry, které tam mají jejich starší kamarádi. Atmosféra byla skvělá, dětem paní vychovatelka předala hezký dárek. Všichni jsme si s radostí zazpívali a rozloučili se.