Žáci ZŠ a MŠ v knihovně

Zajisté každý z Vás ví, že březen je měsíc knihy a internetu. Proto všechny děti ZŠ a MŠ navštívily po skupinách místní obecní knihovnu. Pěknou besedu s názornými ukázkami si pro jednotlivé třídy připravila paní knihovnice Monika Šnajdrová. Děti byly seznámeny nejprve s obecnými informacemi jako například: jak se do knihovny přihlásit, jaké knihy si zapůjčit, dozvěděly se mnohé nejen o samotných knihách, ale také o tom, jak jsou knihy v knihovně seřazeny, které jsou právě pro ně určeny nebo co znamenají barevné proužky na knížkách. Potom si děti knížky prohlížely a vyprávěly si o nich. Děti z MŠ měly možnost v závěru celé besedy sledovat animovanou pohádku „O KRTEČKOVI“. Tím však svátek knížek nekončí. Žáci ZŠ budou mít ve svých třídách výstavku na téma „Má oblíbená knížka“. Každý žák bude právě tu svou knihu prezentovat před svou třídou. Podobně jsou na tom naše „Sluníčka“ z MŠ, která si také přinesla do školky svou oblíbenou knížku. Po celý měsíc budou získávat informace z knih – pohádkových i naučných, vzájemně si je budou půjčovat a společně nad nimi diskutovat. Děkujeme paní knihovnici Monice Šnajdrové za poutavé besedy pro naše děti.