Návštěva místního kostela

Děti a učitelky MŠ přijaly pozvání pana faráře Jana Kučery do místního kostela. Společně si zavzpomínali na vánoční svátky a prohlédli si krásný „Betlém“, o kterém si povyprávěli. Také se dozvěděli historii „Tří králů“, k čemu slouží „kadidlo“ a děti si mohly přivonět jak voní. Protože byly pozorné a hodné, dostaly na rozloučenou drobnou sladkost.