Návštěva MŠ hasičské zbrojnice a pasování předškoláků

Dne 16.6.2014 navštívily děti z MŠ místní hasičskou zbrojnici. Prohlédly si technické vybavení, hasičské auto a byly seznámeny s významem práce hasičů. Poté navštívili předškoláci ZŠ, kde byli za účasti paní učitelky Mgr. Z. Remešové, vedoucí učitelky MŠ I. Vavřinčíkové a učitelky A. Rubé „ Pasováni"  panem Davidem Švanem na školáky a ostužkováni stužkou. 

 

Budoucím školákům všichni popřáli, ať se jim ve škole líbí a zdárně plní všechny úkoly, které na ně čekají. Na památku na MŠ obdrželi pohádkovou knížku a pastelky. Pasování na školáky byl také přítomen starosta Obce J. Vaněk, ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. L. Smetanová, zástupci složek / hasiči, myslivci…/ a komise hodnotící  soutěžící obce. Na závěr nechyběla společná fotografie.