Návštěva v ZŠ Litultovice

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 jsme se vydali pěšky novým chodníčkem za kamarády do ZŠ Litultovice. Tentokrát se sportovní den konal v zámeckém parku, kde jsme se všichni přivítali a pozdravili.  Po vydatné svačině začalo sportovní klání. Program byl velice pestrý, děti si vyzkoušely své síly na různých sportovních stanovištích a plnily zadané úkoly. 

Zdolávaly průlezky a překážky, skákaly panáka a do dálky, chodily poslepu po provaze, házely na cíl, poznávaly stopy zvířat a listy stromů. Velkou radost nám udělaly děti prvních tříd, které, přestože jsou ve škole teprve chvíli, se s úkoly vypořádaly náramně dobře. Děti se měly možnost seznámit s kamarády z blízké vesnice a navázat tak bližší vztahy. Sportovní klání skončilo úspěšně a odměna čekala na všechny zúčastněné. Velice děkuji paní vychovatelce Janě Šustrové za organizaci celé akce.