Návštěva ZŠ Dolní Životice

Nejstarší děti z MŠ v úterý 30.5.2017 navštívily ZŠ v Dolních Životicích. Paní učitelka Zuzana Remešová dětem ukázala prostory školní družiny, jednotlivé třídy a jídelnu. Seznámila děti s tím, co vše ve škole žáci dělají a jak získávají nové poznatky např. o přírodě. Děti předvedly, že jsou do školy připraveny, protože skvěle zazpívaly známé písně, přednesly básně a odpovídaly na dané otázky. Na závěr byly odměněny sladkostí.