O jablůňce v MŠ

Dne 26.11.2014 přijela za dětmi s naučným programem „O jablůňce“ paní Věra Stolleová ze Střediska volného času v Opavě. Děti se poutavou formou seznámily se všemi čtyřmi ročními obdobími. Na jaře na smutné louce sestavovaly z větviček strom. Z kamínků a provázků vodu, sestavily potůček k jablůňce. Sluníčko jablůňku zahřívalo. Na jablůňce se objevily květy, listy, kolem poletovaly včelky, aby květy opylily. Děti spolupracovaly, společně přednášely báseň „Včelka“, doprovázely ji pohybem.

 

V létě se ukázaly černé mraky, ze kterých padal déšť – silný, slabý. Děti doprovázely rytmizací.

Na podzim foukal vítr – správný nádech, výdech, a listí opadávalo, česalo se ovoce – jablíčka s doprovodnými pohyby dětí.

V zimě napadl sníh a děti si vyprávěly o tom, co se vše může dělat, jak se sportuje.

Na závěr si všichni spolu zopakovali roční období s doprovodným tleskáním. Od paní Věrky děti dostaly omalovánku čtyř ročních období.