O líném Honzovi

Dne 13. 2. 2019 děti v MŠ zhlédly pohádku „O líném Honzovi“, kterou jim zahrálo divadélko „Smíšek“. Pohádka byla nejen veselá a vtipná, ale především pro děti velmi poučná. Rozlišovaly kladné a záporné vlastnosti jednotlivých pohádkových bytostí, zazpívaly si veselé písničky a na závěr nechyběla sladká odměna.