ODISbus

Dne 6.2. navštívili naši školu koordinátoři společnosti ODISbus. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili přednášky ve zcela nezvyklém prostředí, a to v autobuse. Předmětem projektu byla propagace veřejné dopravy a  to zejména prostřednictvím osvětového programu mezi školní mládeží s využitím speciálního propagačního autobusu. Tento program má za cíl změnit povědomí, zvýšit atraktivitu a popularitu veřejné dopravy, která je v současnosti často vnímána jako doprava pro sociálně slabší. Během přednášky byli žáci seznámeni se společenskou rolí a ekologickými přínosy cestování veřejnou dopravou. Seznámili se s druhy veřejné dopravy, s kartou ODIS, získali také povědomí, jak a kde vyhledat dopravní spoje na internetu. Žáci také shlédli krátké video o výhodách hromadné dopravy. Na závěr byli všichni žáci odměněni magnetkami s různými dopravními prostředky. Přestože venku panovalo mrazivé počasí, dětem bylo v autobuse teplo a všechny děti si odnesly spoustu nových zajímavých informací.