Okresní soutěž školních družin v plavání v Opavě

Ve středu 30. 1. 2013 se naše družina zúčastnila okresní soutěže ŠD v plavání v Městských lázních v Opavě. Naši družinu reprezentovalo pět dětí – za 3. ročník Štěpán Vystrk, za 4. ročník Vojtěch Rádek, Pavlína Štěchová, Natálie Stiborská, za 5. ročník David Cábel. Nejlepšího umístění dosáhla Natálie Stiborská, která se ve své kategorii umístila na 6. místě. Konkurence mezi 85 soutěžícími ze 14 škol byla opravdu veliká. Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy. Děkuji paní vychovatelce Janě Šustrové za skvělou péči o naše závodníky.