Okrsková recitační soutěž

V pátek 24. 2. po důkladné přípravě jely recitátorky Terezka Hozová, Markétka Čechová, Dorotka Košárková, Viktorka Mičková, Eliška Mičková a Kateřina Šimkovská do Opavy, do loutkového divadla reprezentovat naši školu v okrskové soutěži Dětská scéna. Zde se utkaly děti z opavských škol a okolí Opavy. U recitátorů porota hodnotila výběr básniček, jeho přiměřenost, celkovou úroveň, kulturu projevu a vybavenost recitátora. Žákyně prvního ročníku Terezka Hozová a Markétka Čechová soutěžily v 0. kategorii společně s dalšími 17 dětmi. Žákyně druhého ročníku Dorotka Košárková a Viktorka Mičková přednášely v 1. kategorii. Zde o postupová místa zápolilo 32 dětí. Žákyně čtvrtého ročníku Eliška Mičková a Kateřina Šimkovská přednášely v 2. kategorii, kde své recitátorské umění předvádělo 30 dětí. Vytoužený postup do okresního kola si vyrecitovala Markétka Čechová. Všem recitátorkám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Výsledková listina okrskové soutěže