Opavský skřivan

V pátek 22. 3. se vybraní žáci naší školy zúčastnili pěvecké soutěže Opavský skřivánek, která probíhala ve Středisku volného času v Opavě. Žáci soutěžili hned ve dvou kategoriích, kdy v kategorii první vystoupili se svými písněmi Tereza Košárková s Davidem Toškou a v kategorii druhé Richard Schindler s Kateřinou Duškovou.

I přes počáteční nervozitu to všichni zvládli a své písně zazpívali bez jediného zapomenutí. I přesto, že žádný z žáků do dalšího kola soutěže nepostoupil, patří jim obrovská pochvala za to, že dokázali předstoupit před konkurenci a své písně zazpívat. Děkujeme všem soutěžícím naší školy za vzornou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří paní učitelce K. Janků, která s pečlivostí vybírala texty jednotlivých písní a s dětmi trpělivě a pravidelně nacvičovala. Poděkování si zaslouží také rodiče našich žáků, kteří své děti nenechali zahálet a písně s nimi doma procvičovali. Děkuji také paní asistentce Ž. Bitnerové, která žáky na soutěž i zpět doprovodila a po celou dobu se o ně pečlivě starala.