Opavský skřivánek 2015

 

Dne 27.3.2015 reprezentovaly tyto děti (Dorotka Košárková z MŠ, Anna Pavelková, Kristýna Košárková, Aleš Kreuzberger, Lenka Drastichová) naší ZŠ a MŠ v Opavě na hudební soutěži „OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK“. Žáci velice přesvědčivě, intonačně správně a s odvahou předstoupili před plný sál diváků a zpěváčků z celého regionu a krásně zazpívali své dvě lidové písně. Všechny naše děti získaly novou zkušenost, protože zpívat před odbornou porotu s troškou nezbytné trémy a plným sálem není vůbec snadné. Patří jim tedy velký dík. Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Ludmile Pavelkové, která nám usnadnila dopravu na místo konání. Děkujeme. Děkuji také paní učitelce Monice Mičkové, která děti na soutěž připravila a bezpečně doprovodila.