Opavský skřívánek 2017

V pátek 7. 4. 2017 reprezentovaly tyto děti (David Toška, Markéta Čechová, Dorotka Košárková, Kateřina Dušková, Anna Pavelková, Jana Pavelková) naši ZŠ v Opavě na pěvecké soutěži „OPAVSKÝ SKŘIVÁNEK“. Žáci velice přesvědčivě, intonačně správně a s odvahou předstoupili před plný sál diváků a zpěváčků z celého regionu a krásně zazpívali své dvě lidové písně (z Hlučínska). Děti bravurně zvládly nelehký úkol, protože zpívat před odbornou porotou s troškou nezbytné trémy a plným sálem není vůbec snadné. Patří jim tedy velký dík. O to větší radost máme, když můžeme oznámit, že dvě naše děvčátka postupují do dalšího kola. Je to Jana Pavelková za III. kategorii a Dorotka Košárková za II. kategorii. Touto cestou velice děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci této soutěže. 

Skřivánek 2017