Opavský skřivánek

V pátek 22.3. nás reprezentovali naši žáci, Lenička Drastichová  z druhého ročníku a Štěpánek Vystrk z třetího ročníku,  v soutěži dětských lidových zpěváčků „Opavský skřivánek“ ve Středisku volného času Opava. Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií. Ve všech kategoriích soutěžilo celkem 130 žáků z různých škol. V  II. kategorii, kde soutěžila Lenička se Štěpánkem, bylo celkem 20 soutěžících. 

 Přestože konkurence byla veliká, naši zpěváčci se snažili ze všech sil a za svůj výkon se nemuseli vůbec stydět. Sice neobsadili stupně vítězů, ale i tak se jejich připravené dvě lidové písně zpívané ve slezském nářečí rozeznívaly po celém sále. To vše zvládli v rytmu, s hlasovým i intonačním přednesem a pěkným uměleckým dojmem. Na vše dohlížela tříčlenná odborná porota, která to opravdu neměla jednoduché. Velice děkuji Leničce a Štěpánkovi za reprezentaci naší školy a paní učitelce Kateřině Janků za skvělou přípravu na tuto soutěž.