Oslava 100 let ZŠ ve dnech 14. - 16. 5. 2010

Začátkem září 2010 tomu bude 100 let, kdy se poprvé otevřely vstupní dveře nově zbudované školy v Dolních Životicích. Protože bychom chtěli důstojně uctít i oslavit tuto událost spolu s Vámi občany obce, bývalými pedagogy, žáky, zaměstnanci školy i širokou veřejností okresu, rozhodli jsme se pro termín oslav v květnových dnech, kdy tradičně pořádáme školní akademie ke Dni matek. Naše poděkování bude letos patřit nejen maminkám, dárkyním života, ale i těm, kteří svůj život zasvětili péči o děti, o jejich vědomostní i duchovní růst v této stoleté školní budově. Zveme Vás proto na setkání v přítomnosti s minulostí, ale i na kulturní programy s tímto datem spojené: V pátek 14. 5. 2010 bude od 10.00 do 15.00 hodin otevřena škola všem zájemcům o prohlídku tříd a celého interiéru budovy. V ateliéru (3. patro) budou vystaveny kroniky a fotodokumentace. V dopoledních hodinách (asi v 10.00 hod.) bude veřejná generálka na sobotní vystoupení žáků. Zveme ty z Vás, kteří nemohou přijít v sobotu. Sobota 15. 5. 2010 bude slavnostním dnem, kdy v 10.00 hod. bude otevřena školní budova nejen pozvaným hostům, ale i občanům obce, aby si mohli v jejích prostorách společně zavzpomínat na roky strávené ve školních lavicích. Pro pozvané hosty pak bude připraven oběd ve školní jídelně. Odpoledne ve 14.00 hod. začne školní akademie za přítomnosti představitelů obce, významných hostů a široké veřejnosti. Po skončení akademie budou mít i ostatní návštěvníci možnost prohlédnout si školu do 18.00 hod. Pozvaní hosté pak stráví spolu ještě pár hezkých chvil s pohoštěním ve školní družině. Závěr sobotních oslav bude patřit zábavě s tancem v místní sokolovně, kterou organizuje Klub rodičů při ZŠ Dolní Životice. Oslavy budou ukončeny v neděli 16. 5. 2010 dvěma programy. Dopoledne bude v areálu za školou uspořádáno místními členkami hasičského sboru a dalšími bývalými žáky – sportovci zábavné soutěžní dopoledne pro děti. Závěrečnou tečkou oslav pak bude v 16.00 hod. v místním kostele koncert Pěveckého sdružení Křížkovský z Opavy, který přijede zazpívat místo neuskutečněného vánočního koncertu. V jejich programu zazní známé sbory věnované jak oslavenkyni škole, tak i všem ženám k jejich svátku Dni matek. Doufáme, že si přijdete zavzpomínat na svá školní léta i nahlédnout do současného dění školy. Těšíme se na Vaši návštěvu.