Oslava Dne dětí

Slova děkujeme a velký potlesk zazněl z úst našich školáků na závěr oslavy Dne dětí  30.5. 2019, kterou pro naše děti ze základní školy připravily a zajistily maminky z Klubu rodičů. Velké poděkování si zasloužila paní Zdeňka Grabiášová, paní Iva Čechová a paní Petra Tošková, které obdržely od našich dětí malý dáreček.  Všechny zúčastněné maminky měly pro děti vytvořen báječný program. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, které se střídaly na připravených stanovištích. Během dne měly děti možnost si vyslechnout besedu z úst paní Lucie Čermínové, která pracuje jako všeobecná sestra SN v Opavě. 

Žáci si poslechli zajímavé rady, jak ošetřit drobná zranění, prakticky si vyzkoušeli jak pomoci zresuscitovat zraněného dýcháním do figuríny. Pomocí obvazů se učili obvázat rány. Největším překvapením pro děti byl příjezd Mobilního planetária, které bylo umístěno v prostorách sokolovny. Mobilní planetárium nabídlo dětem promítání vzdělávacího filmu o hvězdách a vesmíru na planetární kopuli. Děti při projekci ležely, což ještě umocnilo jejich zážitek z projekce.  Vstupné do mobilního planetária bylo také hrazeno z Klubu rodičů. Jelikož v tento den popřálo dětem i sluníčko, mohlo se vyběhnout ven i na hřiště, kde za školou bylo pro děti připraveno několik stanovišť s různými úkoly.  Řešily se hlavolamy, kvízy, chodilo se na chůdách, skákalo v pytlích. Prostor se našel i na závěrečnou kopanou, vybíjenou a hry na průlezkách, kde si děti mohly vyzkoušet novou hrazdu a houpačku.  Na závěr dopoledne všechny děti dostaly sladkou tečku v podobě čokolády a mnohé z nich odcházely se sádrou na ruce, kterou jim z legrace vytvořily maminky pomocí obvazu a sádry. Všem maminkám ještě jednou děkujeme. Paní Petře Toškové velmi  děkujeme  za věnovaný ,,balanční kruh“, který se dětem velmi líbil.